Značení pneumatik

Příklad značení pneumatik

Ať se vám lépe orientuje v hodnotách na pneumatice.
(hodnoty jsou obecné a nevztahují se k aktuálně zobrazenému produktu.)

znaceni_pneumatik_vehar'