Seznam nejčastějších příčin zkracujících životnost baterie

Nedostatečné dobíjení

Automobil je používán pro jízdy na kratší vzdálenosti, motor běží pouze po velmi omezenou dobu a nestačí autobaterii dostatečně dobít, na aktivních hmotách se trvale usazuje síran olovnatý (tzv. sulfát) a dochází k pomalému a nevratnému poškozování

Nadměrné vybíjení

Autobaterie je často vybíjena různými přístroji v době, kdy neběží motor, a to používáním různých interních, ale i externích spotřebičů v automobilu (světla, lampičky, notebook atd.), autobaterie se pak nestačí jízdou dobít, vzniká nevratná sulfatacerovněž vyšší míra opotřebení vlivem hlubšího vybíjení (rozsah opotřebení závisí na intenzitě vybíjení)

Dlouhé odstávky

Automobil bývá občas nebo na delší dobu odstaven mimo provoz, autobaterie trpí samovybíjením nebo dokonce vybíjením dalšími aktivními spotřebiči (alarm, hodiny, diody, centrální jednotka, atd.); není-li autobaterie pravidelně dobíjena, vzniká nevratná sulfatace, trvalé poškození aktivních hmot

Časté startování

Vozidlo je používáno pro pro podnikání, časté startování, kratší jízdy (taxi, kurýr, přepravní služba), autobaterie se rychleji opotřebovává, aktivní hmoty se dříve drolí vlivem koroze elektrod; není-li po každém startu autobaterie jízdou dostatečně dobita, tvoří se sulfát a může ještě před koncem životnosti dojít k poruše článku

Porucha dobíjení

Vozidlo má  občas poruchu dobíjení, alternátor a jeho součásti jsou nefunkční; autobaterie je dobíjena nedostatečně, v nejhorším případě dokonce přebíjena; nedostatečné dobíjení způsobuje pomalé zanášení aktivních hmot sulfátem, později může dojít ke zkratu článku, přebíjení může do několika dnů způsobit masivní odpaření vody z elektrolytu, to způsobí rychlé a nevratné poškození elektrod, v menší míře poškození urychlí korozi elektrod a může nastat zkrat.

Hluboké vybití

Mohlo dojít k technickému problému na vozidle nebo se může jednat pouze o zapomenutí vypnutí nějakého ze spotřebičů vozu, nejčastěji přední světlomety, může dojít až k tzv. nulovému hlubokému vybití, napětí autobaterie klesne až na 0 voltů, dochází k masivnímu poškození vnitřních konstrukčních prvků, elektrody jsou mechanicky zkroucené a roztažené, veškerá síra z kyseliny je usazena v aktivních hmotách elektrod – částečně nevratná sulfatace, autobaterii nelze dobít běžnou nabíječkou, dochází k rozvrstvení elektrolytu, nastartování pomocí kabelů pomůže jen dočasně a zdánlivě; pokud nedojde k odbornému oživení akumulátoru, nastává pomalá ztráta kapacity a nevratná sulfatace později způsobuje zkrat článku

Vysoké teploty

Autobaterie nejvíce trpí provozem za vysokých teplot (nad 40°C a více), rozšířený mýtus říká, že autobaterii škodí mráz, to však není pravda, nízké teploty pouze snižují výkon baterie, ale nepoškozují ji, naopak vysoké teploty ano - dochází k urychlení všech elektrochemických reakcí, korozi elektrod a později emisi aktivních hmot do elektrolytu, ztráta kapacity, vznik usazenin a olověné houby, poškození obvykle končí zkratem článku, takové poškození se projeví nejčastěji v zimě, kdy je akumulátor výrazně oslabený nízkými teplotami

Cyklické vybíjení

Pokud není autobaterie používána ke startování motoru, ale k jiným účelům, např. napájení elektromotoru rybářského člunu nebo jiných aplikací, dochází k masivnímu opotřebení - mechanickému namáhání vnitřních konstrukčních prvků – elektrod a aktivních hmot, dále dochází ke korozi, usazeninám a nakonec k úplné ztrátě kapacity, nezřídka i ke zkratu článku

Mechanické poškození

Bývá způsobeno provozem v náročném prostředí, např. nákladní doprava (stavba), nadměrné vibrace nebo extrémní otřesy poškozují vnitřní konstrukci autobaterie, např. nevhodné umístění baterie na šasi vozidla, dochází k uvolnění aktivních hmot, tvorbě kalů a usazenin, často končí zkratem článku

Nadměrná zátěž

Např. v průmyslovém provozu, kamionová přeprava nebo autobusová doprava, dálkové trasy – akumulátor je neustále v provozu a pod napětím, dochází k uvolňování aktivních hmot a ke korozi mřížek, může dojít ke zkratu nebo předčasné ztrátě kapacity, dále pak nadměrná zátěž v podobě opakovaného hlubokého vybíjení (čerpání energie z autobaterií při vypnutém motoru), např. při předepsaných přestávkách řidičů kamionové přepravy nebo přestávek autobusů, aktivní spotřebiče při vypnutém motoru – klimatizace, chladnička, počítače, rádio, televizor, osvětlení, dochází k cyklickému namáhání elektrod, zkracuje se životnost a kapacita baterie, dochází k rychlejší korozi mřížek, usazeninám a kalu, později může způsobit zkrat.