Seznam nejčastějších příčin zkracujících životnost baterie

Seznam nejčastějších příčin zkracujících životnost baterie


nedostatečné dobíjení - automobil je používán pro jízdy na kratší vzdálenosti, motor běží pouze po velmi omezenou dobu a nestačí autobaterii dostatečně dobít, na aktivních hmotách se trvale usazuje síran olovnatý (tzv. sulfát) a dochází k pomalému a nevratnému poškozování


nadměrné vybíjení - autobaterie je často vybíjena různými přístroji v době, kdy neběží motor, a to používáním různých interních, ale i externích spotřebičů v automobilu (světla, lampičky, notebook atd.), autobaterie se pak nestačí jízdou dobít, vzniká nevratná sulfatace a rovněž vyšší míra opotřebení vlivem hlubšího vybíjení (rozsah opotřebení závisí na intenzitě vybíjení)


dlouhé odstávky - automobil bývá občas nebo na delší dobu odstaven mimo provoz, autobaterie trpí samovybíjením nebo dokonce vybíjením dalšími aktivními spotřebiči (alarm, hodiny, diody, centrální jednotka, atd.); není-li autobaterie pravidelně dobíjena, vzniká nevratná sulfatace, trvalé poškození aktivních hmot


časté startování - vozidlo je používáno pro pro podnikání, časté startování, krátší jízdy (taxi, kurýr,přepravní služba), autobaterie se rychleji opotřebovává, aktivní hmoty se dříve drolí vlivem koroze elektrod; není-li po každém startu autobaterie jízdou dostatečně dobita, tvoří se sulfát a může ještě před koncem životnosti dojít k poruše článku


porucha dobíjení - vozidlo má  občas poruchu dobíjení, alternátor a jeho součásti jsou nefunkční; autobaterie je dobíjena nedostatečně, v nejhorším případě dokonce přebíjena; nedostatečné dobíjení způsobuje pomalé zanášení aktivních hmot sulfátem, později může dojít ke zkratu článku, přebíjení může do několika dnů způsobit masivní odpaření vody z elektrolytu, to způsobí rychlé a nevratné poškození elektrod, v menší míře poškození urychlí korozi elektrod a může nastat zkrat


hluboké vybití - mohlo dojít k technickému problému na vozidle nebo se může jednat pouze o zapomenutí vypnutí nějakého ze spotřebičů vozu, nejčastěji přední světlomety, může dojít až k tzv. nulovému hlubokému vybití, napětí autobaterie klesne až na 0 voltů, dochází k masivnímu poškození vnitřních konstrukčních prvků, elektrody jsou mechanicky zkroucené a roztažené, veškerá síra z kyseliny je usazena v aktivních hmotách elektrod – částečně nevratná sulfatace, autobaterii nelze dobít běžnou nabíječkou, dochází k rozvrstvení elektrolytu, nastartování pomocí kabelů pomůže jen dočasně a zdánlivě; pokud nedojde k odbornému oživení akumulátoru, nastává pomalá ztráta kapacity a nevratná sulfatace později způsobuje zkrat článku


vysoké teploty - autobaterie nejvíce trpí provozem za vysokých teplot (nad 40°C a více), rozšířený mýtus říká, že autobaterii škodí mráz, to však není pravda, nízké teploty pouze snižují výkon baterie, ale nepoškozují ji, naopak vysoké teploty ano - dochází k urychlení všech elektrochemických reakcí, korozi elektrod a později emisi aktivních hmot do elektrolytu, ztráta kapacity, vznik usazenin a olověné houby, poškození obvykle končí zkratem článku, takové poškození se projeví nejčastěji v zimě, kdy je akumulátor výrazně oslabený nízkými teplotami


cyklické vybíjení - pokud není autobaterie používána ke startování motoru, ale k jiným účelům, např. napájení elektromotoru rybářského člunu nebo jiných aplikací, dochází k masivnímu opotřebení - mechanickému namáhání vnitřních konstrukčních prvků – elektrod a aktivních hmot, dále dochází ke korozi, usazeninám a nakonec k úplné ztrátě kapacity, nezřídka i ke zkratu článku


mechanické poškození - bývá způsobeno provozem v náročném prostředí, např. nákladní doprava (stavba), nadměrné vibrace nebo extrémní otřesy poškozují vnitřní konstrukci autobaterie, např. nevhodné umístění baterie na šasi vozidla, dochází k uvolnění aktivních hmot, tvorbě kalů a usazenin, často končí zkratem článku


nadměrná zátěž - např. v průmyslovém provozu, kamionová přeprava nebo autobusová doprava, dálkové trasy – akumulátor je neustále v provozu a pod napětím, dochází k uvolňování aktivních hmot a ke korozi mřížek, může dojít ke zkratu nebo předčasné ztrátě kapacity, dále pak nadměrná zátěž v podobě opakovaného hlubokého vybíjení (čerpání energie z autobaterií při vypnutém motoru), např. při předepsaných přestávkách řidičů kamionové přepravy nebo přestávek autobusů, aktivní spotřebiče při vypnutém motoru – klimatizace, chladnička, počítače, rádio, televizor, osvětlení, dochází k cyklickému namáhání elektrod, zkracuje se životnost a kapacita baterie, dochází k rychlejší korozi mřížek, usazeninám a kalu, později může způsobit zkrat